MN sorozatok

Magyar Néphadsereg (rövidítve MN) a Magyar Népköztársaság haderejének elnevezése volt 1951–1990 között. Feladata Magyarország szuverenitásának és területi épségének biztosítása, a polgári védelem erősítése, továbbá 1955-től a Varsói Szerződés kereteiben vállalt kötelezettségek ellátása, a katonai szövetség kollektív védelmének erősítése volt. A Néphadsereg – más katonai szervezethez hasonlóan – függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet volt. Állományát az általános hadkötelezettség alapján sorozott sorállomány és a hivatásos állomány alkotta. Működési rendjét jogszabályok rögzítették.

Elődjének az 1945-ben megszűnt Magyar Királyi Honvédség tekinthető, eszközállományának egy részét is ettől a szervezettől vette át, más részét a Szovjetuniótól kapta, illetve vette. A kezdetben Magyar Honvédség nevű katonai szervezet 1951. június 1-jén vette fel a Magyar Néphadsereg megnevezést. 1951 végétől megkezdődött a csapatok szovjet mintájú egyenruhával való ellátása. Politikai felügyeletét az MSZMP Néphadseregi Bizottsága látta el, amely 1989 októberében oszlott fel, illetve a szervezeten belüli politikai főcsoportfőnökség. A Magyar Néphadsereg elnevezés helyét 1990. március 15-étől ismét a Magyar Honvédség név vette át. – forrás: wiki

A Magyar Néphadsereg kártyanaptár-sorozatai

Reklámok